İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 910
1001-3000 1350
3001-5000 1920
5001-10000 2325
APLİKASYON 10001-20000 2530
20001-50000 2900
50001-100000 3460
100001-200000 4275
200001-500000 6910
500000 den sonra her 100000 için 1206.97
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 40
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 861
10 Noktadan sonra her bir nokta için 36.75
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 963.07
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0.12
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 328.90
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 328.90
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 630
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 630
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 287.10
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

1095.63
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 634.50
İlave her bir parsel için (Maktu*) 328.90

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

274.05

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 274.05
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

58.80
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 418.95
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 53.55

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,02 olarak alınacaktır.