İŞLEM ÜCRETLERİ

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
0-1000 760
1001-3000 1130
3001-5000 1600
5001-10000 1940
APLİKASYON 10001-20000 2110
20001-50000 2420
50001-100000 2890
100001-200000 3570
200001-500000 5760
500000 den sonra her 100000 için 960
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 30
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 478
10 Noktadan sonra her bir nokta için 21
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 0
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,07
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 174
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 174
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 530
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 530
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 152
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

930
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 326
İlave her bir parsel için (Maktu*) 174

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

152

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 152
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

32
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 232
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 29

Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,02 olarak alınacaktır.